Udgivet tor d. 4. mar 2021, kl. 12:14

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING FOR FORENINGEN

DANSK KIRKE I SYDFRANKRIG

Søndag den 25. april  2021 i direkte forlængelse af gudstjenesten i St. Michael’s Church,11 Chemin des Myrtes, 06310 Beaulieu-sur-Mer.

Gudstjenesten starter kl. 12:00. På grund af Covid-19 kan vi desværre ikke servere kirkesnack. Derfor afholdes generalforsamlingen i kirken umiddelbart efter gudstjenesten og en kort strække-ben-pause. Det bliver ca. kl. 13.15.
Indkaldelse samt dagsorden og årsregnskab offentliggøres hermed og kan ligeledes hentes ved de kommende gudstjenester eller på anmodning blive fremsendt. (Regnskabet 2020 og nøgletal kan ses i KirkeNyt nr 211 her, side 29 og 30).

Referat af Generalforsamlingen 2020 kan man læse her.

Alle er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men kun de, der har givet bidrag til kirken i 2020, har stemmeret (jvf. vedtægterne).

Kirkekomiteen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

- Valg af dirigent

- Årsberetning

- Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

- Budgetgennemgang

- Valg af medlemmer til kirkekomiteen

- Valg af 2 suppleanter til kirkekomiteen

- Valg af revisor

- Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen fremlægger til beslutning flytning af foreningens officielle adresse fra 89, Boulevard Napoléon, 06000 Nice til 154, Avenue de la Colle, 06800 Cagnes-sur-Mer

- Eventuelt

Kategorier Aktuelt