Udgivet af Lone Kristoffersen, søn d. 26. maj 2019, kl. 17:42

Læs Maj-August 2019 nummeret af Kirkenyt  (nr. 202) her

Hvis du gerne vil have den trykt udgave, så send en email til

pasteur@eglisedanoise.org med med din fulde post adresse og 'Kirkenyt' som emne. Dette gælder naturligvis også hvis du tidligere modtog Kirkenyt, men ikke har fået de seneste numre - vi får del retur med påskriften "adressaten ubekendt". Det kan skyldes, at modtageren er flyttet og ikke har meldt flytningen til os, eller at adressen på kuverten ikke er helt korrekt.

Kategorier Aktuelt