Udgivet af Niels Grymer, man d. 11. mar 2019, kl. 10:08

Søndag den 31. marts i forlængelse af gudstjenesten i St. Michael's church, 11 Chemin des Myrtes, 06310 Beaulieu-sur-Mer.

Gudstjenesten holdes kl. 11.45. Efter kirkesnack (udvidet til en let frokost) afholdes generalforsamling i kirken. Det bliver ca. kl. 13.30.

Årsregnskab og budget er offentliggjort i "Kirkenyt" og kan ligeledes hentes ved de kommende gudstjenester eller på anmodning blive fremsendt.

Kun de, der har givet bidrag i 2018 har stemmeret, men alle er meget velkomne til at deltage.

Af hensyn til frokostanretningen bedes man tilmelde sig på mail: pasteur@eglisedanoise.org eller tlf 06 60 81 64 48.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

Årsberetning

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Budgetgennemgang

Valg af medlemmer til kirkekomiteen

Valg af to suppleanter

Valg af revisor

Evt.

Kategorier Aktuelt